Careers

UTAC on vuonna 1924 perustettu johtava ajoneuvotestauksen huippuosaaja, joka toimii globaalisti kymmenessä maassa. UTAC konserniin kuuluva UTAC Ivalo on puolueeton ajoneuvojen, renkaiden ja komponenttien testaukseen erikoistunut kasvuyritys, joka tarjoaa kahdessa Ivalossa sijaitsevassa testikeskuksessa kansainvälisille asiakkailleen ympärivuotiset talviolosuhteet sekä ulkotestiradoilla että Indoor-sisätestaushalleissa.

 

UTAC Ivalo / Test World Oy

Syksyn 2022 rekrytoinnit

Työtehtävät ja hakukriteerit

 

Vakituiset toistaiseksi voimassa olevat työtehtävät

 

Testi-insinööri

 • Työtehtävät: auto- ja rengastestit, niihin liittyvä dokumentaatio ja säädökset, mittalaitteet ja niiden kalibroinnit, muut laatujärjestelmän mukaiset tehtävät.
 • Koulutus: auto-, automaatio-, mittaus- tai testausinsinööri tai vastaava.
 • Ajokortti: vähintään B, mielellään BC.
 • Työkokemus vähintään 1 vuosi.
 • Sujuva suomen ja englannin kielen taito.
 • Projektin hallinnan perusteet.
 • Hyvät tietokoneen käyttötaidot sisältäen Office-työkalut.
 • Kyvykkyys itsenäiseen työhön osana tiimiä.

 

Laatu- ja kehityspäällikkö

 • Työtehtävät: vastata UTAC Ivalon sisäisestä ja ulkoisesta laatujärjestelmästä sekä laatukäsikirjan ylläpidosta, kehittämisestä ja laajentamisesta, laatujärjestelmän käyttöönotosta suomeksi ja englanniksi, laatujärjestelmän kehittämisestä kattamaan kaikkia yrityksen toimintoja ja työntekijöitä (sisäinen ISO 17025 -taso), vastata sisäisistä ja ulkoisista tarkastuksista, vastata konsernin laatujärjestelmävaatimuksista, ohjata liiketoiminnan kehittämis- ja tehostamishankkeita, vastata kehitys- ja investointihankkeiden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista, osallistua konsernin kehitysprojektien suunnitteluun ja toteutukseen, kehittää hankintaosaamista sekä hallinnoida toimitusjohtajan määrittelemiä erityisprojekteja.
 • Koulutus: tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.
 • Ajokortti: B.
 • Työkokemusta tehtävään liittyvältä alalta vähintään vuoden ajalta.
 • Sujuva suomen ja englannin kielen taito, muu kielitaito eduksi.
 • Hyvät tietokoneen käyttötaidot sisältäen Office-työkalut.
 • Hyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitaidot.
 • Innostusta monipuolisiin ja haastaviin kehittämistehtäviin sekä ongelmien ratkaisuun.
 • Kiinnostusta itsenäiseen työskentelyyn sekä projektien ja ihmisten johtamiseen.
 • Avoin mieli jatkuville muutoksille ja parannuksille.

 

Pääkirjanpitäjä

 • Työtehtävät: monipuoliset taloushallinnon työtehtävät, kuten mm. kirjanpito, vastaaminen kirjanpidon sisällöstä, oikeellisuudesta ja kirjanpitoaineiston lakisääteisestä säilyttämisestä, kirjanpitojärjestelmän ylläpitotehtävät (tulospaikat, aputulospaikat, tilit, käyttöomaisuuskirjanpito, raportit), kuukausittaiset tuloslaskelmat ja taseet sekä muut kuukausiraportointiin liittyvät tehtävät, päivittäiset osto- ja myyntireskontraan, rahoitukseen, maksuliikenteeseen ja verotukseen liittyvät tehtävät ja tilinpäätökset sekä yhteydet emokonserniin kirjanpitoon liittyvissä asioissa (intercompany kirjausohjeet).
 • Koulutus: tehtävään soveltuva taloushallinnon koulutus.
 • Ajokortti: B.
 • Useamman vuoden työkokemus pääkirjanpidon ja kirjanpidon tehtävistä yrityksessä.
 • Kokemusta tilinpäätöksistä sekä konsernitilinpäätöksen periaatteiden ymmärrystä. 
 • Taloushallinnon kokonaisuuden ymmärrys ja kiinnostus talousprosessien kehittämiseen.
 • Hyvä Excel- ja taloushallinnon järjestelmäosaaminen.
 • Sujuva suomen ja hyvä englannin kielen taito. 
 • Pitkäjänteisyys, oma-aloitteisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus sekä hyvät tiimitaidot. 

 

Määräaikaiset työtehtävät talvikaudelle 2022-2023

 

Testiavustajat

 • Työtehtävät: testivalmistelut, rengastyöt, renkaanvaihto, rahdin käsittely sekä muut testitoimintaan liittyvät avustavat tehtävät.
 • Ajokortti: vähintään B.
 • Kohtalainen englannin kielen taito suotavaa.
 • Joustavuutta työtehtävien ja työaikojen suhteen.
 • Reipas asenne erilaisiin työtehtäviin.

 

Testikuljettajat

 • Työtehtävät: auto- ja rengastestien suorittaminen ohjeiden mukaisesti, niihin liittyvät valmistelut, mittalaitteiden käyttäminen, rengastyöt.
 • Koulutus: ylioppilas tai tekninen ammattikoulu.
 • Ajokortti: vähintään B, mielellään BC.
 • Sujuva suomen ja englannin kieli.
 • Tietokoneen käytön perusteet.
 • Kiinnostus teknisiin ja tarkkuutta vaativiin työtehtäviin.

 

Ratakunnossapitotyöntekijät

 • Työtehtävät: monipuoliset testialueiden kunnossapitoon liittyvät työtehtävät.
 • Työkokemus kunnossapidon työkoneista välttämätöntä.
 • Ajokortti: vähintään B, mielellään BC.
 • Kohtalainen englannin kielen taito suotavaa.
 • Työ on vuorotyötä.
 • Joustavuutta, positiivista asennetta ja kiinnostusta oppia uutta.

 

Vakituisten toistaiseksi voimassa olevien työtehtävien osalta pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen työhakemuksen ja CV:n palkkatoivomuksineen. Tehtävät täytetään 6 kuukauden koeajalla.

Määräaikaisten työtehtävien osalta pyydämme lähettämään vapaamuotoisen työhakemuksen ja mahdollisen CV:n.

Pyydämme lähettämään työhakemuksen sähköpostilla osoitteeseen recruitment.fi@utac.com. Merkitse viestin otsikkoon, mistä edellä olevasta työtehtävästä olet kiinnostunut. Hakuaika tehtäviin päättyy perjantaina 9.9.2022.

 

Lisätietoja avoimista työtehtävistä antavat seuraavat henkilöt:

 

Laatu- ja kehityspäällikkö

Toimitusjohtaja Janne Seurujärvi, 050 5122518 / janne.seurujarvi@utac.com

Taloushallinnon asiantuntija, pääkirjanpitäjä

Talouspäällikkö Kristina Rantala, 044 778 8826 / kristina.rantala@utac.com

Testi-insinööri ja testikuljettajat

Testipäällikkö Markus Hilli, 044 778 8804 / markus.hilli@utac.com

Testiavustajat

Palvelupäällikkö Marko Tastula, 044 778 8811 / marko.tastula@utac.com

Ratakunnossapitotyöntekijät

Rata- ja turvallisuuspäällikkö Kari Anunti, 044 778 8812 / kari.anunti@utac.com

 

 

Sign Up to Test World's Free Updates